Canon-pad Max Havelaar
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
Methodeoriëntatiemiddag Tools voor rekenen
(Onder)vind jouw rekenmethode tijdens Tools voor rekenen!
(Advertentie voor leraar of ouder)

  1. Dit was Indonesië van Nederland.

  4. De Indische boeren konden dit niet

      verbouwen, omdat ze van de Neder-

      landers andere dingen moesten

      verbouwen.

  9. De echte naam van de schrijver van

      de Max Havelaar.

10. De tijd waarin het gewoon werd

      gevonden, dat sommige landen

      koloniën hadden.

2. Zo heette Indonesië vroeger.

3. Dit wilde de schrijver eigenlijk doen met

    zijn boek.

5. Zo heet het, als er in een boek verschil-

    lende kleinere verhalen zijn, die door

    elkaar heen lopen en samen één groot

    verhaal vormen.

6. Dit gebeurde met de Javanen volgens

    de schrijver.

7. Deze goederen haalde Nederland veel

    uit Indonesië, omdat ze veel geld waard

    waren.

8. Schrijver van het boek Max Havelaar.

(Advertentie voor leraar of ouder)
Methodeoriëntatiemiddag Tools voor rekenen
(Onder)vind jouw rekenmethode tijdens Tools voor rekenen!
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Filosoferen met kinderen
Gratis kennismakingspakket!
(Advertentie voor leraar of ouder)